Mest inflytelserika forskarna just nu

Det tar tid för forskning att få genomslag i vårt vardagsliv. Det betyder att de forskare som idag är att betrakta som mest inflytelserika ofta genomförde sin mest banbrytande forskning för flera decennier sedan. Det är först efter många år som vetenskapliga upptäckter blir tillräckligt vedertagna för att kunna betraktas som revolutionerande i meningen att det leder till teknik som påverkar oss alla. Det är skälet till att du inte hittar några unga förmågor på listor över vilka forskare som är mest tongivande just nu.

Nordlo är inte ett av de hetaste företagen inom vetenskap och forskning men väl inom IT-tjänster. Praktiskt orienterade och med stor kompetens för hur man får en IT-infrastruktur att fungera är de en av nordens främsta aktörer inom sitt skrå. De kan hjälpa till med allt från praktiska förbättringar till supporttjänster. Att kontakta Nordlo kan bli nästa steg i er forretningsutvikling, kontakta dem och se vad de kan hjälpa er med.

Alain Aspect

Alain Aspect är en fransk fysiker som sedan 1987 jobbar som forskningsdirektör vid CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Hans viktigaste bidrag till vetenskapen är inom kvantfysiken. Han belönades 2005 med en guldmedalj från CSNR (Center for Space Nuclear Research) för att ha rett ut ett mer än 70 år gammalt problem som bottnade i Albert Einsteins och Nils Bohrs teorier. Ett vetenskapligt problem som blivit känt som EPR-paradoxen, ingen hade innan Aspect lyckats klura ut ett sätt att testa paradoxen via experiment.

Mer specifikt kunde Aspect visa att Einstein hade fel. Enkelt uttryckt visade han att universum på kvantnivå är oförutsägbart, att slumpen finns inneboende i all materia.

David Baltimore

David Baltimore har till viss del tyvärr kommit att associeras med en kontrovers känd som Baltimore-affären, där David 1999 anklagades för att ha fuskat med sin forskning. Det förtar dock inte att han under sin karriär lämnat otroliga bidrag till medicinsk forskning. Redan 38 år gammal belönades han 1975 tillsammans med Renato Dulbecco och Howard Temin med Nobelpriset för deras upptäckter om hur tumörer interagerar med celler. Han hittade också ett protein som varit väldigt viktigt i arbetet med att ta fram bromsningsmediciner för HIV.

Allen Bard

Allen Bard är en amerikansk elektrokemist som under sin karriär varit verksam främst vid University of Texas. Många kallar honom för den moderna elektrokemins fader. Bland hans viktigaste upptäckter var att han tog fram ett mikroskop som låter oss hitta HIV-virus och analysera DNA. 86 år gammal fortsätter Bard att forska, just nu med fokus på hur man kan använda solljus som energikälla. Mer specifikt är forskningen inriktad på hur man på kemisk väg kan skapa ett material som kan genomföra artificiell fotosyntes. Han ser det som ett led i processen att göra mänskligheten oberoende av fossila bränslen.