Orsakerna till bostadsbubblan som sprack 2008

När bostadspriserna på bostadsmarknaden stiger över genomsnittet kan det leda till en bostadsbubbla. Det som orsakar att bostadspriserna höjs oproportionerligt mycket är en överdriven investering och höga spekulationer som på sikt är ohållbart. Dessutom är det ett begränsat utbud av bostäder till salu. Vad som får bostadsbubblan att spricka är när det plötsligt sker en snabb tillväxt av utbudet, det vill säga bostäder till salu, något som sänker bostadspriserna kraftigt. Inte sällan är ett riskabelt beteende inblandat i vad som leder till bostadsbubblor. Ytterligare bidragande faktorer är låga räntor och lösa krav på lån.

Ovanstående beskrivning är i viss mån förenklad och i själva verket uppstår en bostadsbubbla från en komplexitet av interagerande faktorer. Dagens fartfyllda samhälle är därför i behov professionella fastighetsmäklare för att få kunder att göra trygga affärer. Fastighetsmäklare som Blok säkerställer att kunder får kvalificerat stöd under hela processen och besvarar utförligt frågor. Vad hände egentligen 2008 när bostadsbubblan sprack i USA och drabbade hela världen? Fortsätt läsa för att få svaret på denna fråga!

Varför bostadsbubblan sprack i USA

Det var enkel utlåning till mindre kvalificerade personer och en kumulativ höjning av bostadspriserna som resulterade i en spekulativ bostadsbubbla. Till exempel kunde personer med dålig kreditvärdighet och inget sparande bli erbjudna bostadslån. Bostadsbubblan drev därmed upp priserna till nivåer som ingen egentligen hade råd med. På så vis var det bara en tidsfråga innan bubblan till slut sprack 2008 som fick till följd att bostadsmarknaden kraschade i USA. Bakom bostadsbubblan hade det sedan flera år funnits flera interagerade faktorer som bidrog till kraschen.

På 1990-talet började byggbranschen konsolideras och snart byggdes en tredjedel av alla bostäder av ett stort byggbolag. Bolagen byggde bostäder i sådan hastighet att de överträffade efterfrågan som i sin tur orsakade ett överskott av bostäder till salu. Eftersom bostadspriserna steg så snabbt kompenserades alla försummelser och uteblivna avbetalningar på bostadslån. Om en låntagare slutade betala kunde banken ta över bostaden utan förlust genom att sälja den till ett högre pris. Med andra ord befann sig bostadsmarknaden i en situation där bostadsförsäljningen helt enkelt täckte förluster som bankerna gjorde. En kommande kris var därför i praktiken oundviklig när bostadspriserna slutade stiga 2007.

Lärdomar och framtiden

En viktig lärdom från bostadsbubblan som sprack 2008 är att bara ta bolån som du kan betala och är kvalificerad för. Att låna under alltför svaga förutsättningar är ingen bra idé eftersom ett bostadsköp är en långsiktig investering. Då du inte alltid kan lita på marknaden bör du anlita en professionell fastighetsmäklare. En professionell fastighetsmäklare hos Blok.se gör till exempel alla förberedelser inför bostadsförsäljning och köp. Det är nämligen lika viktigt att köpa en bostad du har råd med som att inte sälja en bostad till underpris.