Anpassa kontoret efter företaget

Den som driver någon form av högteknologiskt företag – eller ett företag som är verksamt inom biomedicin, kemi eller liknande vetenskapligt grundat område – behöver anpassa företagets lokaler efter verksamheten i mycket högre grad än andra företag. Om du behöver ett labb eller annan utrustning kan lokalerna också behöva byggas om en hel del. Se till att ni är tydliga med era behov och att de hyresgästanpassningar som behöver göras ingår i hyran för lokalen. Det kan också vara en bra idé att anlita professionell flytthjälp när det är dags att flytta era provrör, maskiner och datorer till en ny lokal. Det är en liten kostnad i förhållande till vad det kan kosta att ersätta skadade inventarier.

Var med i projekteringen

Om du eller ni har ett företag med dessa behov. Se till att kräva att få vara med i projekteringen om ni ska flytta till nytt eller bygga om befintligt. I projekteringsfasen bestäms hur bygget ska genomföras och det är väldigt viktigt att den profession som ska använda lokalerna får vara med och utforma dem. Det här innebär inte jättemycket jobb för er, ert uppdrag är att sitta med och tycka. Stoppa dumma idéer och komma med förbättringsförslag. Det här är bra för bägge parter. Ni får möjlighet att ge input till byggföretaget och arkitekten kring vilka funktioner ni behöver. De får å andra sidan en garant för att det de bygger är rätt från början och ni bägge slipper lägga tid och pengar på anpassningar i efterhand.

Anlita en inredningsarkitekt

Ett kontor är inte bara funktion. Det är också estetik. Trevliga lokaler kommer öka produktiviteten och få dina anställda att jobba kvar längre hos dig. För att säkerställa en bra miljö både för produktionen och för de människor som ska driva den är en bra inredningsarkitekt ofta en bra investering. I förhållande till helhetskostnaden för att inreda och anpassa en lokal så är inredningsarkitektens arvode en liten del som dock kan ge väldigt mycket. Utöver att jobba med det rent estetiska kan de också andra saker som ergonomi och att planera för rätt ljusförhållanden vilket gör det både lättare och trevligare att jobba.