Hitta en interim försäljningschef

Företag som ligger i framkant inom forskning och utveckling arbetar ofta med snabbrörliga och komplexa produkter. Samtidigt är kassalikviditet viktigt i växande företag ofta ett problem, affärerna måste komma in löpande för att företaget ska kunna hantera de kostnader som uppstår vid drift och framtagande av nya produkter och erbjudanden. Att stå utan försäljningschef vid fel tillfälle kan vara ödesdigert för kassaflödet samtidigt som en nyrekrytering tar tid. Då är det läge att hitta en interim försäljningschef som snabbt kan sätta sig in i affärerna och axla ansvaret.

Begreppet “interim” betyder något som gäller för en övergångsperiod. Till exempel i perioden mellan att en anställd slutar tills företaget har lyckats rekrytera en ny person för uppdraget. För högre positioner inom företaget är en rekrytering ofta kostsam och tidskrävande samtidigt som det absolut inte får bli fel. För att kunna ägna tid åt att verkligen hitta rätt kandidat är en interimlösning ofta det allra bästa. Brightmill är ett företag specialiserat på interimlösningar och har många erfarna försäljningschefer som snabbt kan ta uppdrag också i komplexa företagsmiljöer. Här har de samlat intressant inforgrafik för interim försäljningschef som är bra att ta del av.

Fördelarna med interim försäljningschef

En försäljningschef har en nyckelroll i företaget. På försäljningschefens bord ligger bland annat uppbyggnaden och upprätthållandet av effektiv säljorganisation, budgetansvar och försäljningsprognoser. Säljchefen kan också vara involverad i företagets affärsplan och andra viktiga ledningsprocesser. Att vara utan säljchef är därför både kostsamt och betungande för hela organisationen. Med en interim försäljningschef på plats finns större möjligheter att fokusera på att hitta en långsiktig lösning och headhunta exakt rätt person för uppdraget. Försäljningschefer som arbetar som konsulter för interimlösningar har ofta lång erfarenhet och kan snabbt sätta sig in i organisationens säljprocesser.