Sköt ekonomin i vetenskapliga företag

För att kunna driva ett företag på ett effektivt sätt behöver du bra rutiner kring fakturering och påminnelser. Det förbättrar företagets likviditet och minskar dess kredittider. Det finns möjligheter att lägga ut sådant arbete på externa aktörer. På så vis kan företaget ägna sig mer åt sin kärnverksamhet och höja sin avkastning.

Med hjälp av tjänster från Intrum kan ditt företag slippa lägga tid på inkasso- och kravhantering, faktura och reskontrahantering och delgivning. Deras digitala inkassotjänst är både prisvärd och enkel där ärendet tas hela vägen från att kravbrev skickas till betalningsföreläggande och utmätning av skuld. Du slipper driva in fakturor och kan enkelt registrera obetalda krav som inkassoärenden.

Sund ekonomi nödvändigt

Idag startas alltfler företag baserade på ny vetenskap och forskning. Till dessa hör exempelvis företag inom transport, läkemedelsbranschen och produktion av varor. Det krävs en god finansiering i början för att företaget ska kunna växa och på ett effektivt sätt dra nytta av den nya tekniken. Men för att dessa vetenskapliga företag ska finnas kvar efter ett visst antal år behövs också en genomtänkt hantering av deras ekonomi.

Vetenskap och företagande

För att se till att den svenska forskningen fortsätter att ligga i framkant krävs det flera viktiga åtgärder skriver Dagens Nyheter. Men företagen kan inte ersätta staten som forskningsfinansiär. Dessutom riskeras kvaliteten vid fördelning av forskningsanslag.

Forskning driver företagstillväxt

Politiskt och medialt sett anses framtiden ligga inom datorspel, musik och IT. Men det är stålföretagen och materialtillverkare som står bakom framväxten av nya företag. Tjugo multinationella företag står för större delen av Sveriges export av högteknologiska material och produkter. De står också för hälften av de investeringar som görs i utveckling och forskning. Inom näringslivet och på universitetens forskningsavdelningar sker nu en ny “gyllene tidsålder” inriktad på materialutveckling. Man framställer nya substanser som är högpresterande, exempelvis innovativa legeringar och superstarka kompositer. Det framställs ockå nanomaterial och miljömässigt hållbara material. Allt detta driver på en allt snabbare vetenskaplig utveckling. Länder som Indien, Polen och Kina har stort intresse för att stimulera dessa kunskapsintensiva industrier. De investerar i energi, utveckling, forskning och transportinfrastruktur. För att kunna nå upp till vår potential bör även Sverige satsa på att ta upp konkurrensen och undvika industriell stagnation.