Från tanke till business

Få affärsmässiga områden känns lika tidlösa som just vetenskapen då det alltid finns ett intresse från samhälle och människa att utvecklas och lära sig mer. I tider då världen vänds upp och ner på grund av pandemi eller globala kriser är forskningens värld än mer aktuell.

Vad krävs för att ta en affärsidé inom forskning och vetenskap till en affärsmässig nivå? I den här artikeln ger vi dig hjälp på traven för att komma igång med ditt företag inom vetenskap.

Praktiska lösningar

Det är en sak att sitta och ruva på en idé när det gäller företagande inom vetenskap, men något helt annat att faktiskt skrida till verket och göra business av grundtanken. För att komma igång behöver du strukturera projektet i olika avdelningar samt även i olika steg. Har du rätt resurser tillhands, både när det gäller medarbetare och utrustning? Du behöver även ordna med en anpassad lokal där forskning och övrigt arbete kan bedrivas. Att hyra kontor i Stockholm är idag ingen enkel match, men med rätt expertis från fastighetsbranschen löser du lokaldilemmat smidigt. Utan hjälp kan det ta onödigt lång tid att hitta rätt lokal och det är lätt att missa viktiga detaljer i samband med kontraktsskrivning. Inte minst när det gäller områden i storstäder, vilka i branschen ofta kallas för Central Business District.

Externa investerare

När du satsar helhjärtat på din forskningsidé med syftet att göra ett affärsprojekt av det hela behövs kapital. Du behöver ha en stabil buffert när projektet drar igång, men det är även viktigt att ihärdigt jobba för att stärka projektets ekonomi. Tipset är att “sälja in” din idé till potentiella investerare i branschen. Läs vetenskapsartiklar, ekonomiska rapporter och ta del av vetenskapsföredrag när du letar nya investerare!