4 principer för framgångsrikt företagande

Det finns vetenskapliga principer inom företagande som bidrar till framgång. Den mest fundamentala principen är att företag behöver investeringar och kunder för att kunna gå med vinst. Enligt professor Michael G. Goldsby i entreprenörskap finns sex specifika frågor för företag att besvara:

  • Hur är du annorlunda?
  • Hur mycket ska du ta betalt?
  • Hur ska du nå kunder?
  • Hur ska produkten eller tjänsten säljas?
  • Hur kommer du producera och leverera produkten eller tjänsten?
  • Hur försäkrar du att kunder återkommer?

När dessa frågor besvarats och företaget är drar igång finns vissa principer att följa eller åtminstone ha i åtanke. Dessa är baserade på forskning och är principer för en varaktig framgång i affärslivet.

4 principer för företag baserade på forskning

1. Fokusera på effektivitet framför innovation: Analyser av framgångsrika företag visar att det inte nödvändigtvis varit på innovation som de överträffat sina konkurrenter i. Snarare har de överträffat sina konkurrenter i effektivitet.

2. Var konservativ mot förändringar: Det är viktigt att anpassa sig till omvärldens förändringar på ett medvetet och systematiskt sätt. De framgångsrika företag som genomgår stora förändringar gör det selektivt. För eventuella förändringar behöver företag rusta sig med lådor och kartonger, förslagsvis Wellkartonger från Office Depot. Ha dock i åtanke att externa förändringar sker ständigt och det blir resurskrävande att anpassa sig till varje ny trend.

3. Diversifiera lagom mycket: Investerare brukar tala om diversifiering som ett sätt att sprida ut investeringsrisken. För långsiktiga företag gäller samma princip. Emellertid pekar forskningen på att snäva företag kan prestera riktigt bra, fast kortsiktigt. Långsiktig brukar dessa företag upphöra att existera genom konkurs, sammanslagning eller försäljning. Framgångsrika företag behöver därför diversifiera i viss grad även om det kortsiktigt innebär minskade intäkter.

4. Bli motiverad av erfarenheter: Nästan alla framgångsrika företag har fantastiska historier att berätta om som är motiverande. Historien om hur Steve Jobs räddade Apple är kanske en av de mest berömda.