Finansering av vetenskap & företagande

Vetenskap och företagande går ofta hand i hand. Vissa typer av företag kräver stora satsningar på forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för att växa. Alla branscher satsar på forskning och utveckling, men vissa är särskilt beroende av detta, exempelvis läkemedelsbranschen, transportmedelsindustrin och varuproducerande företag. Här kan du läsa mer om olika sätt som företaget kan finansiera forsknings- och utvecklingsarbete.

Företagslån

Enligt Statiska Centralbyrån är självfinansiering den absolut vanligaste finansieringskällan av FoU. 79 procent av svenska företag finansierar själva forskningsarbetet och i denna kategori ingår även kapital som företaget får via lån och krediter. Företaget Capcito erbjuder företagslån utan dolda kostnader till bolag som vill investera i tillväxt. Det är mycket smidigt att låna pengar tack vare deras nya teknik som sparar tid på onödig administration. Dessutom har de höjt beloppsgränsen på företagslån från 300 000 kronor till 2 miljoner kronor. På deras hemsida kan du snabbt få en gratis offert på företagslån.

Statliga bidrag

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova arbetar för att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Ekonomiska verksamheter har möjlighet att söka bidrag från dem. Detta är ett bra sätt för företag att finansiera verksamheten, men det är dock viktigt att vara medveten om att det är hård konkurrensen och ansökningsprocessen är byråkratisk. Endast mycket innovativa företag av en viss storlek tilldelas statliga bidrag från Vinnova.

Bidrag från EU

Små och medelstora svenska företag kan även söka bidrag från EU-kommissionen. Det är framför allt innovativa företag som vill satsa på FoU som lämpar sig för EU-finansiering. EU:s program Horisont 2020 är det största för forskning och innovation. Framför allt högteknologiska och forskningsdrivna företag, tjänsteföretag eller sociala företag kan söka denna typ av bidrag. Som oftast när det gäller statliga bidrag är det en lång och byråkratisk ansökningsprocess med mycket hård konkurrens från andra europeiska företag.