Företag och forskning

När det kommer till att forska tänker de allra flesta på olika universitet och forskningsinstitutioner Men de senaste åren är det faktiskt företagen som driver forskningen för att kunna ta fram olika typer av tekniska lösningar i samhället. Det kan exempelvis handla om företag som vill sälja en viss produkt och få mer marknadsandelar. SSAB är ett bra exempel som nu vill vara det första företaget att ta fram fossilfritt stål. På så sätt är forskningen i dagens samhälle väldigt nära kopplad till olika företag. Därför kommer denna artikel kolla närmre på hur forskning fungerar inom företag.

Hur fungerar forskningen på företag?

Till skillnad från universitet som genomför forskning gör företag det i andra syften. Universitet stöttas nämligen av staten, varför forskningen ofta bedrivs i ett syfte som ska stödja samhället på olika sätt. Det kan bland annat handla om att ta fram vaccin som ska hjälpa människor att klara olika typer av sjukdomar. När det kommer till företag å andra sidan drivs forskningen av en ambition att tjäna pengar. Företag som tar fram nya produkter som exempelvis vacciner ansöker nämligen om patent på dessa för att endast de ska få sälja produkten. På så sätt är intresset att tjäna pengar, i jämförelse till universitet och statlig forskning där intresset drivs av andra faktorer.

Viktig forskning som drivs av företag

Genom att en del företag har vuxit otroligt mycket globalt har det också gjort att forskningen till viss del flyttats över från universitet och statliga aktörer till företag. Detta syns tydligt när det kommer till läkemedelsbranschen då det är företagen som numera lyckas hitta lösningar på olika frågor. Bland annat var det företaget Pfizer som tog fram det först vaccinet för covid-19, vilket i sin tur gjort att de säljer flera miljoner vaccindoser till nästan alla länder i hela världen.