Industripsykologi – för ett fungerande företag

En gång i tiden så lades det ingen som helst vikt på hur de anställda på en arbetsplats mådde – särskilt inte psykiskt. Istället stressade man samtliga och skulle någon bli sjuk blev de ersatta av andra. Det fanns ingen som helst hjälp att få för den som råkat illa ut och handlade det om nervositet så låg sympatin i botten.

Det skulle till krig och elände för att attityden gentemot arbetande människor långsamt skulle börja förändras. Efter andra världskrigets slut återvände många män från fronten till sina normala jobb, men snart upptäckte chefer runtom i världen att många av dem inte klarade av att prestera som förr – och det berodde inte på förlorade ben eller armar. I stället uppvisade många nervösa symptom som stress och koncentrationssvårigheter, och det var i samband med detta som det forskningsområde som kallas “företagspsykologi” eller “industripsykologi” på allvar började ta fart.

Vikten av en harmonisk arbetsplats

För att människor ska kunna samarbeta krävs det både en god individuell mental hälsa och en

fungerande arbetsrelation mellan kollegor och klienter. Kommunikation är A och O, och med dagens teknologi är det mycket lätt att exempelvis skapa och skicka ut nyhetsbrev med information om företaget, upplysningar om events eller erbjudande om rabatter. Att få ett nyhetsbrev ger alla inblandade en känsla av att vara uppmärksammade och väl informerade, och att företagets ledare bryr sig om både kunder och anställda.

Inom vetenskapen så har studierna av det mänskliga psyket gett oerhört goda resultat för företagsvärlden, både vad gäller de egna prestationerna och förhållandet till omvärlden. Många väljer därför att studera personalvetenskap för att kunna hantera olika situationer på arbetsplatsen.

Att lära sig hur man ska tackla dåliga arbetsrelationer är en förutsättning för att alla ska kunna samarbeta, och att skapa en känsla av laganda genom teambuilding-aktiviteter är en annan. Ofta beror problem på en arbetsplats på att anställda mår dåligt och det är här som en bra chef kan få ordning på situationen genom att vidta olika åtgärder, bland annat genom att vara öppen för dialog, skapa trygghet och en stimulerande atmosfär.

Forskning om kunden

Inom området industripsykologi så ingår även forskning om hur klienter ställer sig till ett företag. Det har till exempel visat sig att en trevlig miljö ökar konsumtionen då det får kunden att stanna längre i en detaljhandel, medan människor som handlar på nätet föredrar enkla, snabba och användarvänliga hemsidor.

En slutsats som vetenskapen har kunnat dra om hur psyket påverkar produktionen är att det alltid lönar sig att satsa på välbefinnandet på en arbetsplats. Ju mer människor trivs desto hellre vill de befinna sig på den platsen, och känner de att de alla spelar en viktig roll för laget så kommer de att ge sitt allt.