Vetenskap i framkant under 2020-talet

Vad är inom vetenskapen att hålla koll på under 2020-talet? Inom vilka fält kan vi anta att de största framstegen kommer att göras under det kommande decenniet? Vi ska i det här inlägget titta på några av de genombrott som förväntas ske under 2020-talet.

Ett genombrott är också den tjänst som erbjuds av Frilansfinans. Om du har en fast anställning men ibland tar frilansuppdrag kan du via dem fakturera din kund och få alla skatter och sociala avgifter dragna. Det är inte minst en tjänst som som underlättar inför deklarationen. Kontakta Frilansfinans om du behöver fakturera som privatperson: inget krångel – du gör din grej så gör Frilansfinans resten.

  • Artificiell intelligens kommer att utvecklas ännu mer – redan nu används AI för att utveckla allt från nya mediciner till att hjälpa astronomer att hitta nya planeter. Under 2020-talet kommer utvecklingen inom AI går framåt snabbare och snabbare.
  • Neurotekniken får sitt genombrott? – förmodligen kommer forskningen få ett genombrott som gör att våra hjärnor kommer att kunna interagera med datorer i högre utsträckning än vad som går nu. Det kommer att innebära enorm potential för att lösa olika funktionsnedsättningar, såväl som att potentiellt öka människans kapacitet i största allmänhet.
  • Kärnkraften kommer göra comeback? – klimathotet är överhängande och kärnkraften är fortfarande vårt bästa alternativ till fossila bränslen. Möjligtvis kommer det innebära att kärnkraften kommer att utvecklas till att bli både säkrare och mer effektiv.